Meter-/Peterschap

Er zijn nog steeds kinderen die geholpen kunnen worden in het programma
van ‘Een Hart Voor Senegal’.  U kunt ze ondersteunen door middel van een
meter- of peterschap te aanvaarden.

Het peterschap opnemen van een kind is het helpen bouwen aan een zelfstandig en verantwoordelijk leven.

Het is ook helpen om de toekomst van zijn gemeenschap in eigen handen te nemen.

De verbondenheid en steun aan je mete- of petekind , zullen hem of haar, maar vooral jezelf, hun ganse leven bijblijven.

Hier vind je enkele kleuters en leerlingen die nog op zoek zijn naar een meter of peter.

Wil je een kind steunen neem dan contact op met Denise Jenné
tel.: (011) 48 44 93

gsm: (0492) 21 64 56
mail: jos.dubois@telenet.be

Als meter of peter van een kind uit onze school krijgt je jaarlijkse bijdrage echt een gezicht: je ziet hoe jouw mete-/petekind bijleert en opgroeit.

Een meter of peter betaalt, voor een kleuter jaarlijks 90 euro,
voor leerlingen in de lagere school betaalt de meter of peter
jaarlijks 110 euro.

Waartoe dient deze bijdrage?
– onderwijs
– inschrijvingsgeld
– verzekering
– voeding
– elk jaar krijgt je kind een nieuw bruin (kleuters)
of blauw (lagere schoolkinderen) schoolschortje
– schoolmateriaal
– EHBO-verzorging
– ook het loon van de kookmama’s en de opvoedsters wordt van deze bijdragen betaald

Wat krijgt meter/peter hiervoor in de plaats?
– een goed gevoel
– geboorteakte + foto
– op het einde van het schooljaar: schoolrapport
– Leuk meegenomen is dat je dankzij jouw steun, vanaf €40 op jaarbasis, een fiscaal attest
ontvangt waarmee je tot 45% van het geschonken bedrag recupereert.
(U ontvangt uw fiscaal attest in het volgend kalenderjaar)

Briefwisseling met je mete-/petekind
Als u dat wenst, kan er tussen u en uw mete-/petekind een leuke band ontstaan.
U kunt een briefje schrijven, foto’s of tekeningen sturen.  Misschien krijgt u wel een antwoordje terug.  Een bijzonder moment voor heel wat meters/peters.  Een briefwisseling opstarten met uw mete-/petekind is absoluut niet verplicht.  Sommige meters en peters schrijven liever niet, een keuze waar we alle respect voor hebben.  Hou er rekening mee dat de briefwisseling door onze vrijwilligers wordt meegenomen bij bezoek aan de school, dus de brieven kunnen enige tijd onderweg zijn!

100% zekerheid op een antwoord kunnen we niet bieden. De meeste kinderen in Senegal zijn het niet gewoon om brieven te schrijven, of ze zijn nog te jong om te kunnen schrijven. Zeker is wel dat uw mete-/petekind het heel leuk zal vinden om af en toe post van zijn meter/peter te krijgen. EHVS zorgt ervoor dat uw briefjes terechtkomen!

Jullie mogen jullie brieven sturen naar Denise Jenné, Lindestraat 4, 3891 Gingelom.
Vermeld op de buitenzijde van de enveloppe zeker ook de naam van je mete-/petekind, alsook het referentienummer (CPBD n°).

Belangrijke tips:
Schrijf bij voorkeur in het Frans. (Uw taalgebruik hoeft niet perfect te zijn)
– Stuur foto’s van je gezin of postkaartjes van bezienswaardigheden of landschappen in België,… Zo krijgen de kinderen in Senegal een beeld van ons land, onze cultuur en gewoontes. Foto’s en kaartjes zijn een eenvoudige manier om te communiceren, en worden doorgaans erg geapprecieerd.
Hou het eenvoudig.
Schrijf over uw familie, werk, leven. Geef wat uitleg over de verschillende seizoenen. Heeft u kinderen? Laat ze dan gerust meeschrijven aan uw brief. Of beter nog: laat uw kinderen een leuke tekening maken voor uw mete-/petekind.